Vi uppgör energiutredningar och -certifikat till huvudplanerare, privatpersoner, företag, disponenter samt husbolag, oberoende av byggnadens storlek.

Vi betjänar bl.a. med

  • energiutredning vid ansökan av byggnadslov (energicertifikatet ingår som en del)
  • enskilda energicertifikat (ger åtgärdsförslag till energiinbesparingar)
  • vi uppför energicertifikat för försäljning och uthyrning av bostäder
  • optimering av energiåtgången i förhållande till byggkostnaderna vid nybygge samt för befintliga byggnader

NYBYGGE

  • skicka husritningar, samma som behövs för byggnadslov (plan- och fasadritningar samt skärningar) i DWG-filformat per e-post eller enligt överenskommelse.

BEFINTLIGA BYGGNADER

  • skicka husritningar, samma som behövs för byggnadslov (plan- och fasadritningar samt skärningar) i DWG-filformat  per e-post eller enligt överenskommelse.
  • sänd även uppgifter om förbrukad energi (t.ex. el, olja eller ved) under de senaste 2-3 åren.

Energiunderstöd från ARA:

  • Vi räknar E-talet för det ursprungliga byggnadsåret
  • Vi räknar reparationens inverkan på E-talet

Vi harFISE:s behörighet.

Ta kontakt: 050-4962416