Länkar

Energicertifkat:

Så här läser du ett energicertifikat

 

Motiva

 

Miljo.fi Byggande

 

Finlands byggbestämmelser

 

Lag om energicertifkat om byggandet

 

Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader

 

Puuinfo.fi

 

Beräkning av årsverkningsgrad