Nybyggnad
Egnahemshus (till ansökan om byggnadslov)150-250  €

Befintliga byggnader
Egnahemshus 250 €
Parhus 280  €
Radhus 300-350 €

Våningshus beroende av storlek (enligt anbud)
Undervisningsbyggnader, daghem o. samlingslokaler (enligt anbud)
Kontorshus, affärshus, inkvarteringsbyggnader, idrottshallar (enligt anbud)

Övrigt
Dynamisk räkning av rumstemperaturer sommartid (enligt anbud)
Värmefotografering (FLIR bx 60) (enligt anbud)
-termisk mätningsrapport (enligt anbud)
-termisk avbildningsrapport (enligt anbud)
Fuktutmätning och rapportering (Gann Hydromette RTU 600) (enligt anbud)
Undersökning av värmeläckagen, rör, kablar,mm.
med  verktygen (Flir, Fulke, Testo) (enligt anbud)

Alla priser innehåller moms.

I priset ingår resor i  Korsnäs, Malax,  Korsholm och Vasa
Priserna förutsätter att det finns ritningar att tillgå.