Nybyggnad
Egnahemshus (till ansökan om byggnadslov) 160-260  €

Befintliga byggnader
Egnahemshus 270 €  Om det finns källare i byggnaden + 60 € / andra våningen + 60 €.
Parhus 290  €
Radhus 310-360 €

Om det inte finns ritningar på byggnaden + 89 €/timme.

Våningshus beroende av storlek från. 450 € (enligt anbud)
Undervisningsbyggnader, daghem o. samlingslokaler (enligt anbud)
Kontorshus, affärshus, inkvarteringsbyggnader, idrottshallar (enligt anbud)

I tillägg faktureras även en skattefri myndighetsavgift 9,60 € per energicertifikat.

Fuktmätning 93 €/timme.

Övrigt
Dynamisk räkning av rumstemperaturer sommartid (enligt anbud)
Värmefotografering (FLIR bx 60) (enligt anbud)
-termisk mätningsrapport (enligt anbud)
-termisk avbildningsrapport (enligt anbud)
Fuktmätning och rapportering (Gann Hydromette RTU 600) (enligt anbud)
Undersökning av värmeläckagen, rör, kablar,mm.
med  verktygen (Flir, Fulke, Testo) (enligt anbud)

Alla priser innehåller moms.

I priset ingår resor i  Korsnäs, Malax,  Korsholm och Vasa
Priserna förutsätter att det finns ritningar att tillgå.

Vi förbehåller oss rätten till prisförändringar.