Energicertifikat referenser

 • Lindberg Construction
 • MR Byggarna Ab
 • Korsnäs kommun
 • Egnahems-, radhus- och våningshus
 • Oy Vaasa Parks Ab
 • Bergö skola, daghem och bibliotek
 • Bergö serviceboende
 • Västra Närpes skola

Väg referenser

 • Söderbyvägens enskilda väglag, Molpe
  • Sökande av statsbidrag
  • Vägförbättringsplanering
  • Iståndsättande av vägen
  • Övervakning av bygg- o. beläggningsarbeten
  • Byggande av vägbelysning
 • Bovägen, Korsnäs
  • Vägenhetsfördelning
  • Vägförbättringsplanering
  • Övervakning av bygg- o. beläggningsarbeten
 • Västanlidvägen, Korsnäs
  • Vägförbättringsplanering
  • Övervakning av bygg- o. beläggningsarbeten
 • Öjnavägen, Malax
  • Vägförbättringsplanering
  • Övervakningsarbeten

Andra referenser

 • Korsnäs kommun (adresskarta)
 • Övervakning av is-förstärknings arbeten på Börsskärs sund