Referenser

  • Lindberg Construction (energicertifikat)
  • MR Byggarna Ab (energicertifikat)
  • Korsnäs kommun (energicertifikat)
  • Korsnäs kommun (adresskarta)
  • Egnahems-, radhus- och våningshus (energicertifikat)
  • Oy Vaasa Parks Ab (energicertifikat)
  • Bergö skola, daghem och bibliotek (energicertifikat)
  • Bergö serviceboende (energicertifikat)
  • Västra Närpes skola (energicertifikat)