Tarjoamme  seuraavia  palveluja

  • tiesuunnitelmat yksityisteille,  pyörä- ja jalkakäytävät
  • kustannusarviot
  • valtionapuanomukset yksitysteille
  • valvontatehtävät
  • maanottosuunnitelmat
  • tieyksikkölaskelmat,  maksuunpanoluettelot (lähetä peruskartta tien      vaikutusalueesta)