Vi utför följande tjänster:

  • uppgörande av vägplaner för enskilda vägar och cykel- och gångbanor
  • kostnadsförslag
  • ansökan om statsbidrag för enskilda vägar
  • ansökan om rätt till statsbidrag
  • övervakningsarbeten
  • planering av täktverksamhet
  • planering av iståndsättningsarbeten för mindre farleder o hamnar
  • fördelning av väghållning för enskilda vägar
  • vägenhetsberäkningar, debiteringslängder (sänd gärna en grundkarta över vägens influensområde) Wintie och Digi Trip används